Αιμοπετάλια (Θρομβοκύτταρα)

Αριθμός αιμοπεταλίων

Ενδείξεις

• Αιμορραγική διάθεση.
• Παθήσεις του μυελού των οστών.
• Θεραπεία με κυπαροστατικά και ιονίζουσα ακτινοβολία.
• Παρακολούθηση της ηπαρινοθεραπείας.
• Θρόμβωση, θρομβοεμβολικές επιπλοκές.
• Shock κάθε παθογένεσης (διάχυτη ενδαγγειακή πήξη).
• Υπόνοια για αυξημένη παραγωγή ή αυξημένη κατανάλωση αιμοπεταλίων στην περιφέρεια.
• Στα πλαίσια μιας εξέτασης αίματος ρουτίνας.